THE LITTLE DOOR những ngày đầu năm
LÃNG MẠN ĐẾN KHÔNG NGỜ

Một ngày trọn vẹn với bữa tối thật lãng mạn và đẳng cấp tại THE LITTLE DOOR